Privacy Verklaring

In het kort

Foto Verstraaten respecteert de privacy van de klanten en verwerkt de persoonsgegevens zorgvuldig en zo goed mogelijk volgens de wettelijke bepaling. Uw gegevens worden verzameld om facturen te kunnen sturen, foto’s te koop te kunnen aanbieden en als u daar toestemming voor heeft gegeven, om uw foto’s te delen op de website en social media kanalen van Foto Verstraaten. Bent u van gedachte dat u ten onrechte op de website van Foto Verstraaten of een of meerdere social media kanalen staat afgebeeld zonder uw toestemming of wilt u een eerder gegeven toestemming intrekken dan kunt u ten allen tijde een bericht sturen naar info@fotoverstraaten.nl met verzoek om verwijdering.

Foto Verstraaten, gevestigd te Breskens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Henk Verstraaten
Violierstraat 26
4511 GG Breskens

Tel. 06-12361114

Henk Verstraaten is de Functionaris Gegevensbescherming van Foto Verstraaten Hij is te bereiken via info@fotoverstraaten.nl of via bovenstaande gegevens

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Foto Verstraaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Foto Verstraaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om met uw toestemming foto’s te delen op de website en/of een van de social media kanalen van Foto Verstraaten (Facebookpagina, Youtube, Instagram)
- Foto Verstraaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte mocht dit noodzakelijk zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Foto Verstraaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto
Verstraaten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Foto Verstraaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens - Bewaartermijn: 3 jaar Reden: Opzoeken bij nabestellingen foto’s
Adres - Bewaartermijn: 3 jaar. Reden: nasturen foto’s
Foto’s - Bewaartermijn: 3 tot 5 jaar. Reden: In geval van nabestelling
Foto’s voor gebruik website en social media – Bewaartermijn: uiterlijk 5 jaar of tot toestemming wordt ingetrokken. Hooguit 2 jaar te zien op website of social media.

Delen van persoonsgegevens met derden
Foto Verstraaten deelt uw persoonsgegevens en foto’s enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Denk hierbij aan de webstore die wordt gebruikt voor het nabestellen (met persoonlijk wachtwoord) van foto’s. Foto Verstraaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Foto Verstraaten verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming, dit geldt ook voor het delen van foto’s.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Foto Verstraaten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Toestemming intrekken
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto Verstraaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens of het delen van foto’s sturen naar info@fotoverstraaten.nl. Hierbij kan er een kopie van uw identiteitsbewijs worden gevraagd
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Foto Verstraaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens en/of foto’s niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotoverstraaten.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26-01-2022